top of page

DISCLAIMER

 

Algemeen

De informatie op de website van Producer Worden is met de uiterst mogelijke zorg samengesteld en er wordt continu gestreefd om de informatie actueel te houden. Desondanks kunnen aan de informatie op de website geen rechten worden ontleend. Producer Worden geeft hierbij geen garantie voor de actualiteit, juistheid, kwaliteit of volledigheid en behoudt zich het recht voor de informatie zonder vooraankondiging te wijzigen en/of in te trekken. Bij vragen of onduidelijkheid over de informatie wordt u verzocht contact op te nemen met de desbetreffende dienst. 

 

Aansprakelijkheid

Producer Worden kan niet aansprakelijk worden gehouden voor directe en/of indirecte schade die voortvloeit uit, van welke aard van ook, of verband houdt met het bezoek aan onze website, de daarvan verkregen informatie, diensten, software of de -tijdelijke- onmogelijkheid om onze website of Platform te raadplegen.

 

Auteursrecht

Producer Worden behoudt het auteursrecht voor ontwerpen, lesmateriaal, teksten, ontwerpen, logo’s en foto’s op de website en het Platform. Deze mogen daarom niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Producer Worden worden gekopieerd, gewijzigd, gedeeld, gescand of anderszins gebruikt.

Bij het plaatsen van informatie en content op de website van Producer Worden is op zorgvuldige wijze getracht in zoverre te voldoen aan de verplichtingen vastgesteld in de Auteurswet (1912) aan het gebruik van teksten waarop auteursrechten rusten en gebruik van bestaande illustratie. Meent u echter recht te kunnen doen gelden op de content of illustraties op onze website, verzoeken wij u graag contact met ons op te nemen via verlindencreatives@outlook.com.

 

Bescherming persoonsgegevens

De persoonsgegevens verstrekt aan Producer Worden worden enkel door ons opgeslagen en alleen in opdracht van Producer Worden verwerkt, tenzij anders aangeduid in onze privacyverklaring. Wij streven ernaar om de privacy van onze bezoekers, cliënten en medewerkers te waarborgen. Bekijk onze privacyverklaring hier.

bottom of page