top of page

Deze privacyverklaring is afgestemd op het creëren van een account op ons Platform via www.producerworden.nl en eventuele veranderingen aan de website kunnen leiden tot wijzigen en/of aanpassingen aan dit privacyverklaring.

 

PRIVACYVERKLARING

Producer Worden (hierna: “PW” of “wij”) neemt de privacy van de gebruikers van haar website en platforms (hierna: “het PW portaal”) uiterst serieus en is dankbaar voor het vertrouwen in ons. Deze privacyverklaring dekt ons beleid met betrekking tot persoonlijke gegevens die wij kunnen verzamelen, verwerken en/of gebruiken op ons PW portaal. Wij streven ernaar de persoonlijke gegevens met uiterste zorg te behandelen en respecteren daarbij de privacy van alle gebruikers van ons PW portaal. Als u meer informatie wilt ontvangen, of mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met ons via verlindencreatives@outlook.com.

 

PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN

Door middel van het gebruik van ons PW portaal verwerken wij persoonsgegevens van onze gebruikers. Deze persoonlijke informatie wordt verzameld uit informatie die een gebruiker heeft verstrekt of uit het gebruik van ons PW portaal en/of de diensten aangeboden door PW. Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens van onze gebruiker en/of geregistreerde cliënten:

  • Algemene persoonsgegevens en contactgegevens van gebruikers (voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres);

  • IP-adres, internetbrowser, apparaat type;

  • Bankrekeningnummer;

  • Overige persoonsgegevens van belang voor het behandelen van de inschrijfprocedure en toegang tot ons PW portaal.

 

DOELEINDEN VOOR HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Tenzij wij van tevoren hiervoor schriftelijke toestemming hebben verkregen, worden de verzamelde persoonsgegevens voor geen enkele doeleinden gebruikt dan de doeleinden die in dit privacybeleid beschreven worden:

  • Om de procedure voor het aanmaken van een account en profiel op ons PW portaal te faciliteren en vergemakkelijken;

  • Om betalingen accuraat en beveiligd te behandelen en/of verwerken;

  • Om onze geregistreerde cliënten te voorzien van onze diensten;

  • Om beveiligd en intern de mogelijkheid te bieden voor interne communicatiekanalen;

  • Om onze gebruikers en geregistreerde cliënten te informeren over veranderingen omtrent het PW portaal en/of onze diensten

 

VERSTREKKEN VAN INFORMATIE AAN DERDEN

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst(en) tussen PW en de gebruiker en/of geregistreerde cliënt of om te voldoen aan de verplichten op grond van wet- of regelgeving. Met partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken sluiten wij overeenkomsten om de nodige privacy en zorg van de persoonsgegevens te waarborgen.

 

BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij streven er altijd naar dat uw persoonsgegevens met uiterste zorg behandeld worden en dat de persoonlijke informatie goed wordt beschermd. Wij nemen alle genoodzaakte maatregelen om onbevoegde toegang, ongewenste openbaring, misbruik of verlies van persoonsgegevens tegen te gaan. Van onze medewerkers die toegang hebben tot deze persoonsgegevens vereisen wij daarom dat zij deze persoonlijke informatie vertrouwelijk behandelen en de handelingen verricht in overeenstemming met de privacyregels.

 

BEWAARTERMIJN VAN PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens die wij verzamelen worden niet langer bewaart dan noodzakelijk is om het doel waarvoor deze persoonlijke informatie verzameld is te realiseren. De persoonsgegevens van onze geregistreerde cliënten worden voor maximaal 5 jaar in ons digitaal archief bewaart. 

 

INZAGE, WIJZIGING OF VERWIJDEREN VAN PERSOONSGEGEVENS

Iedere gebruiker en/of geregistreerde cliënt kan te allen tijde verzoeken om inzage in en/of het wijzigen van persoonsgegevens. Alle geregistreerde cliënten kunnen hun persoonsgegevens inzien via hun profiel en daarbij wijzigingen maken aan de persoonlijke informatie Tevens kan de gebruiker en/of geregistreerde cliënt het verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij verwerkt hebben te verwijderen. Graag verzoeken wij u dan zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen via ons PW portaal of via verlindencreatives@outlook.com.

 

FEEDBACK EN VRAGEN

Mocht u tijdens uw bezoek aan onze website technische problemen ondervinden, feedback willen geven of verdere vragen willen stellen, dan vragen wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen via verlindencreatives@outlook.com. Wij zullen naar aanleiding van het ontvangen bericht onze uiterste best doen om u te faciliteren en binnen 4 werkdagen te reageren op het bericht.

 

KLACHTEN

Wij dragen uiterste zorg bij het nauwkeurig omgaan met de persoonsgegevens. Als u raadgeving of een klacht heeft over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens bewaren of verwerken, dan vragen wij u graag om dit tijdig te melden en/of een verzoek in te dienen per e-mail naar verlindencreatives@outlook.com. Uw raadgeving en/of klacht zal dan beoordeeld en behandeld worden om eventuele verbeteringen door te voeren. U heeft ook het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens uw klacht in te dienen. 

COOKIEVERKLARING

De website van Producer Worden (www.producerworden.nl) maakt gebruik van ‘‘cookies’’ en plaatst daarbij cookies bij bezoekers om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. Dit doen wij met als doeleinde ondervinden hoe wij onze website verder kunnen optimaliseren voor onze gebruikers en onze Platform kunnen verbeteren voor geregistreerde cliënten. Met behulp van deze informatie streven wij ook naar verbetering aan ons aanbod, onze diensten en onze producten. 

 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die onze website aan uw browser vraagt om op te slaan op uw apparaat wanneer u onze website bezoekt. Deze cookies zorgen ervoor dat de site functioneert naar behoren en uw persoonlijke voorkeursinstellingen bewaart. Wij gebruiken cookies in verband met andere technologieën om uw persoonlijke gegevens te onthouden wanneer er gebruik wordt gemaakt van onze diensten of ons Platform. Deze functionele cookies zijn noodzakelijk voor de functionaliteit van het Platform en zorgen voor optimale gebruikersgemak door ervoor te zorgen dat alles naar behoren werkt. De functionele cookies kunnen ook de voorkeuren voor de gebruiker opslaan om de algemene ervaring van de gebruiker met de website en het Platform aangenamer te maken.  De informatie gegenereerd door de cookies kan vervolgens overgebracht worden naar eigen beveiligde servers beheerst door Producer Worden of die van een derde partij. 

 

Op onze website informeren wij alle gebruikers bij bezoek aan onze website over ons cookiebeleid en vragen wij expliciete toestemming voor het bovengenoemde. Als gebruiker van onze website behoudt u altijd het recht om ervoor te kiezen de cookies uit te schakelen door gebruik te maken van de mogelijkheden aangeboden door uw browser en/of met behulp van de Help-functie van uw browser. Daarnaast kunt u door middel van deze wijze alle eerdere opgeslagen gegevens te verwijderen. In dat geval kan Producer Worden echter niet garanderen dat de functionaliteit van de website en de dienstverlening naar behoren zal opereren.

bottom of page